top of page

Videos

Sensei Carlos F. Chancellor, Nidan
Katatetori Nikkyo Ura
Oleg Gorfinkel, Godan, Tentokai Dojo, Xalapa
Yokomenuchi Iriminage Ura
Suwari Waza Shomenuchi Iriminage Ura
Tsuki Koshi Nage
Tsuki Koshi Nage 2
Adrián Agreda, Nidan, Doshinkai Dojo, Morelia
Ryotetori Nikyo Omote
Ryotetori Nikyo Omote 3
Ryotetori Tenchinage Ura
Jo Sabaki Kihon
Jo Sabaki Uchi Gaeshi Tsuki
Kumi Jo 2
Ryotetori Nikyo Omote 2
Ryotetori Ude Garami
Ryotetori Tenchinage Omote
Jo Sabaki Choku Tsuki
Kumi Jo
Kumi Jo 3
Kumi Jo 4
Carlos F. Chancellor, Nidan, Tamashī to Kokoro Dojo, San Miguel de Allende
Katatetori Kokyu Nage
Tsuki Udekemi Nage Omote y Ura
Shomen Uchi Kokyu Nage
Tachi Tori Kokyu Nage
Katatetori Sumi Otoshi Omote
Ushiro Ryotetori Sankyo
Tachi Tori 1
Jo Tori Ikkyo
Jo Tori Juji Nage
Víctor M. Carrasco Baeza, Shodan, Irapuato
Katatetori Kaitenage Omote 
Tsuki Kotegaeshi Ura
Shomen Uchi Ikkyo Ura
Katatetori Kaitenage Ura
Shomen Uchi Ikkyo Omote 
Kokyudosa
bottom of page