Videos

Sensei Carlos F. Chancellor, Nidan
Katatetori Nikkyo Ura
Oleg Gorfinkel, Godan, Tentokai Dojo, Xalapa
Yokomenuchi Iriminage Ura
Suwari Waza Shomenuchi Iriminage Ura
Tsuki Koshi Nage
Tsuki Koshi Nage 2
Adrián Agreda, Nidan, Doshinkai Dojo, Morelia
Ryotetori Nikyo Omote
Ryotetori Nikyo Omote 3
Ryotetori Tenchinage Ura
Jo Sabaki Kihon
Jo Sabaki Uchi Gaeshi Tsuki
Kumi Jo 2
Ryotetori Nikyo Omote 2
Ryotetori Ude Garami
Ryotetori Tenchinage Omote
Jo Sabaki Choku Tsuki
Kumi Jo
Kumi Jo 3
Kumi Jo 4
Carlos F. Chancellor, Nidan, Tamashī to Kokoro Dojo, San Miguel de Allende
Katatetori Kokyu Nage
Tsuki Udekemi Nage Omote y Ura
Shomen Uchi Kokyu Nage
Tachi Tori Kokyu Nage
Katatetori Sumi Otoshi Omote
Ushiro Ryotetori Sankyo
Tachi Tori 1
Jo Tori Ikkyo
Jo Tori Juji Nage
Víctor M. Carrasco Baeza, Shodan, Irapuato
Katatetori Kaitenage Omote 
Tsuki Kotegaeshi Ura
Shomen Uchi Ikkyo Ura
Katatetori Kaitenage Ura
Shomen Uchi Ikkyo Omote 
Kokyudosa